Doc. Thesis I. Abellanet

LA TERÀPIA DE LESIONS DE TEIXITS BLANS I ARTICULACIONS AMB PLASMA RIC EN PLAQUETES EN CAVALLS D’ESPORT: EVIDÈNCIES CLÍNIQUES I BIOQUÍMIQUES QUE VALIDEN EL SEU EMPRAMENT

TREATMENT OF DAMAGED SOFT TISSUE AND JOINTS USING PLATELET-RICH PLASMA IN RACE HORSES: CLINICAL AND BIOCHEMICAL EVIDENCE SUPPORTING ITS USE

AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA
Department of Animal Medicine and Surgery
Faculty of Veterinary Medicine

PhD Thesis
Isidro Abellanet de Oleza
Barcelona, 2009