Doc. Thesis I. Abellanet

LA TERÀPIA DE LESIONS DE TEIXITS BLANS I ARTICULACIONS AMB PLASMA RIC EN PLAQUETES EN CAVALLS D’ESPORT: EVIDÈNCIES CLÍNIQUES I BIOQUÍMIQUES QUE VALIDEN EL SEU EMPRAMENT

TREATMENT OF DAMAGED SOFT TISSUE AND JOINTS USING PLATELET-RICH PLASMA IN RACE HORSES: CLINICAL AND BIOCHEMICAL EVIDENCE SUPPORTING ITS USE

AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA
Department of Animal Medicine and Surgery
Faculty of Veterinary Medicine

PhD Thesis
Isidro Abellanet de Oleza
Barcelona, 2009

Última actualización: 03/09/2018